Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Москва, Руска федерация, 24–26 октомври 2018 г.

На 25 октомври 2018 г. в гр. Москва, Руска федерация ще се проведе XVI-то заседание на Българо-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Съпредседатели на комисията са г-жа Теменужка Петкова, министър на енергетиката от българска страна и г-н Денис Мантуров, министър на промишлеността и търговията от руска страна.

В рамките на посещението на българската делегация, между двете страни е договорено провеждането на бизнес форуми с двустранни срещи в гр. Москва между представителите на деловите среди на двете държави. Целта на бизнес форума е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови  форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Русия, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори: енергетика; информационни и комуникационни технологии и високи технологии; електроника и електротехника; машиностроене; производство на акумулатори; хранително-вкусовата промишленост, в т.ч. производство на консервирани продукти, вина и спиртни напитки; парфюмерия и козметика, розово масло и продукти от розово масло; фармацевтика и готови лекарствени форми и консумативи; туризъм и туристически услуги; инвестиционни проекти и др., която ще съпровожда министър Теменужка Петкова в Москва и ще участва в бизнес форума на 25 октомври 2018 г.

Желаещите да се включат в бизнес делегацията, следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 12.10.2018 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg или n.georgieva@sme.government.bg.  Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, тел. 02/940 7975 и Николина Георгиева, тел. 02/940 7977.

Организацията по цялостното пътуване на бизнес делегацията, включително съдействие при издаване на виза, настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форумa с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Ръководителите на СТИВ в Москва и партньорските на ИАНМСП организации на място.

Всички разходи, свързани с издаването на визи, самолетни билети, хотелско настаняване, застраховка, вътрешен трансфер и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението.

 

Приложение:  Регистрационна форма
Страницата е редактирана последно на: 03.10.2018Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: