Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Сеул, Република Корея, 30 октомври – 4 ноември 2018 г.

В периода 31 октомври – 3 ноември 2018 г. г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на Република България ще проведе работно посещение в Република Корея.

В рамките на посещението е договорено провеждането на бизнес форум с двустранни срещи между представители на деловите среди на двете страни.

Целта на бизнес форума е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Корея, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори: автомобилостроене; информационни и комуникационни технологии; електротехника; машиностроене; научноизследователска и развойна дейност; иновации; хранително-вкусовата промишленост, отбранителна промишленост; туризъм; парфюмерия и козметика; фармацевтика и др.

Желаещите за участие в делегацията, следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 19.10.2018 г. на е-mail адрес: n.georgieva@sme.government.bg или s.zapryanova@sme.government.bg

Допълнителна информация може да получите от Николина Георгиева, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП“, 02/940 7977 или Светла Запрянова, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП“, 02/940 7975.

Организацията по цялостното пътуване на бизнес делегацията, включително съдействие при издаване на виза, настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форумите с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Ръководител на Служба по търговско-икономически въпроси в гр. Сеул.

Всички разходи, свързани с издаването на визи, самолетни билети, хотелско настаняване, застраховка, вътрешен трансфер и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението.

Приложение: Регистрационна форма
Страницата е редактирана последно на: 12.10.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube