Проведена международна конференция и В2В изложение „Дигиталните иноватори в здравната екосистема” в периода 5-6 октомври 2018 г., гр. Варна


В периода 5 – 6 октомври 2018 г. се проведе Международна конференция и В2В изложение „Дигиталните иноватори в здравната екосистема” в гр. Варна, организирана от ИАНМСП, в партньорство с Сдружение „Бизнес агенция“.

Участниците бяха приветствани от г-н Иван Портних, кмет на гр. Варна, и г-н Стоян Пасев, областен управител. В конференцията и В2В срещите взеха участие представители на над 37 български компании, правителствени и неправителствени организации и институции.

Международната конференция предостави възможност за обсъждане на практическите начини за създаване на иновативни дигитални решения в областта на здравеопазването и социалните услуги и тяхната пазарна реализация и интернационализация. Дигитализацията предлага достъпни и лесни за реализация идеи в помощ на здравеопазването, които имат потенциал да подобрят резултатите и да преосмислят здравните и социалните услуги. Събитието беше катализатор за развитието и интернационализацията на нови предприятия в полза на здравната индустрия.

По време на събитието се проведе конферентна част с обособяване на паралелни сесии, водени от български и чуждестранни лектори на теми: „Предизвикателствата пред дигитализацията в екосистемата на здравеопазването – отвъд националните стратегии и мерки“, „Дигитализация в здравеопазването – от глобалните тенденции към местните практики – бизнес и академична перспектива“, „Укрепване на сътрудничеството между бизнеса и здравето – как да се изгради регионална екосистема с участието на различни заинтересовани страни – фламандската програма Flanders’ Care като напречна инициатива и платформа за дигитална промяна“, „Вашият потребител като инициатор на иновациите!“, „Интелигентни бизнес модели, които имат влияние върху сътрудничеството между индустрията и здравето“, „Работни методологии за създаване на предприемачески дух в здравеопазването. Подпомагане стартирането и укрепването на фирми за дигитални иновации в здравеопазването“, „BrightCap Ventures investment fund – как добрите идеи в дигитализацията на здравеопазването могат да излязат на глобалния пазар“  и провеждане на изложение на идеи и продукти с двустранни срещи с чуждестранни инвеститори.

През втория ден се проведоха индивидуални срещи между представителите на дигиталните компании и на организациите от здравната екосистема, както и практическа демонстрация на подхода “co-creation workshop” за съвместно създаване на дигитални продукти и услуги с участието на технологични компании и представители на организации от областта на здравеопазването, домашната грижа и социалните услуги, водена от белгийските експерти.

Международната конференция и В2В изложението „Дигиталните иноватори в здравната екосистема“ се организира по проект BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е бенефициент.

Страницата е редактирана последно на: 15.10.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube