Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Мадрид, Кралство Испания, 10 – 12 декември 2018 г.

В периода 10 – 12 декември 2018 г. г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на Република България ще проведе работно посещение  в Кралство Испания.

В рамките на посещението се предвижда провеждане на бизнес форум с двустранни срещи между представители на деловите среди от двете страни.

Целта на бизнес посещението е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Испания, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори:

  • строителство (подизпълнители и производство и търговия със строителни материали);
  • биоземеделие;
  • хранително – вкусова промишленост;
  • информационни и комуникационни технологии;
  • текстилна промишленост, в т.ч. производство на ски облекла и екипировка и др.;
  • транспорт и логистика.

Желаещите за участие в делегацията, следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 21.11.2018 г. на е-mail адрес: n.georgieva@sme.government.bg или k.zhitarska@sme.government.bg.

Допълнителна информация може да получите от г-жа Николина Георгиева, 02/940 79 77 и г-жа Кристин Житарска, 02/940 79 86, експерти в дирекция „Интернационализация на МСП“.

Организацията по цялостното пътуване на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Ръководител на Служба по търговско-икономически въпроси в гр. Мадрид.

Всички разходи, свързани със самолетни билети, хотелско настаняване, вътрешен трансфер и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението.

Приложение: Регистрационна форма

 

 
Страницата е редактирана последно на: 13.11.2018Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: