УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по девета сесия, 2018 година

Управителният съвет  на Националния иновационен фонд на свое заседание одобри протокола на Секретариата на НИФ, с който се класират проектите подадени по 9-та конкурсна сесия на НИФ.

След одобряване на протокола от Управителния съвет, заместник изпълнителния директор на ИАНМСП, на основание делегирани правомощия издаде Решение за класиране на проектните предложения.

Резултати от проведената девета конкурсна сесия на НИФ, утвърдени с протокол за класиране с рег. №93-00-311-1/14.11.2018 г.
Страницата е редактирана последно на: 14.11.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube