Kонкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт в Регионален сектор София в отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП

Обявление

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Допълнение към списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите
Страницата е редактирана последно на: 27.02.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube