ВЪПРОС 5: Могат ли компании с юридическа форма ООД да кандидатстват по програмата или е необходимо първо да се преобразуват в акционерни дружества?

Въпроса е зададен от БАЛИП

 

ВЪПРОС 5: Могат ли компании с юридическа форма ООД да кандидатстват по програмата или е необходимо първо да се преобразуват в акционерни дружества?

Отговор: Да, кандидатите могат да кандидатстват с правно организационна форма ООД към момента на получаване на ваучера, като преди подаването на заявление за плащане/ одобрение на проспекта следва да са преобразувани в акционерни дружества. Право на кандидатите е да преценят точно в кой момент да променят юридическата си форма – преди или след кандидатстването по програмата. Следва да се има предвид, че ако дружеството кандидатства по Ваучерната схема, като ООД, сключеният между кандидата и ИП договор, следва да бъде изменен чрез Анекс след промяна на правната форма на кандидата. Доколкото съгласно УК ваучерите са поименни ценни книги, то след промяната на правно организационната си форма съответния кандидат-МСП следва да представи през ИСУН 2020 до ИАНМСП, новата си правно организационна форма. Агенцията ще направи служебно съответните корекции в регистъра на предоставените ваучери.

 
Страницата е редактирана последно на: 17.12.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube