ВЪПРОС 6: По програмата могат ли да се финансират разходи за преобразуване на компании с различни от „акционерно дружество” юридически форми в акционерни дружества?

Въпроса е зададен от БАЛИП

 

ВЪПРОС 6: По програмата могат ли да се финансират разходи за преобразуване на компании с различни от „акционерно дружество” юридически форми в акционерни дружества?

Отговор: По схема BG16RFOP002-2.034 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа капиталовите пазари”, не се финансират разходи за юридически услуги по преобразуване на компании/ЮЛ.

 
Страницата е редактирана последно на: 17.12.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube