ВЪПРОС 7: Във връзка с изискването допустимите разходи трябва: да са отразени в счетоводната документация на МСП да са отразени в счетоводната документация на инвестиционния посредник” (стр. 9 от Условия за кандидатстване), моля пояснете какви документи трябва да представят МСП и инвестиционния посредник (ИП), за да изпълнят горепосоченото изискване.

Въпроса е зададен от БАЛИП

 

ВЪПРОС 7: Във връзка с изискването допустимите разходи трябва:

  • да са отразени в счетоводната документация на МСП
  • да са отразени в счетоводната документация на инвестиционния посредник” (стр. 9 от Условия за кандидатстване), моля пояснете какви документи трябва да представят МСП и инвестиционния посредник (ИП), за да изпълнят горепосоченото изискване.

Отговор: При подаване на Искане за плащане (през системата ИСУН 2020) ИП следва да приложи, предоставените му от МСП (за целите на отчитането) счетоводни документи, както следва:

  1. Заверен Индивидуален сметкоплан на дружеството (МСП), с включени в него обособени счетоводни сметки открити за целите на процедурата с посочен номер на процедура (ваучерна схема), напр.: 4011 BG16RFOP002-2-015-0001- С01; 6021 BG16RFOP002-2-015-0001-С01 и т.н.;
  2. Извлечения от обособените по процедурата сметки.Страницата е редактирана последно на: 17.12.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube