ВЪПРОС 8: Моля, пояснете какво трябва да напише ИП във фактурата, която ще издаде на МСП след успешно листване при положение, че ще получи плащането по банков превод от ИАНМСП при физическо предоставяне на ваучера в ИАНМСП след успешно осъществена емисия на ценни книжа.

Въпроса е зададен от БАЛИП

 

ВЪПРОС 8: Моля, пояснете какво трябва да напише ИП във фактурата, която ще издаде на МСП след успешно листване при положение, че ще получи плащането по банков превод от ИАНМСП при физическо предоставяне на ваучера в ИАНМСП след успешно осъществена емисия на ценни книжа.

Отговор: ИП, следва да издаде един разходооправдателен документ (фактура), като изпише във фактурата към МСП услугата, която е описана в сключения договор между МСП и ИП, след проведена процедура по ПМС 160, както и номер на процедурата (ваучерна схема).

 
Страницата е редактирана последно на: 17.12.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube