ВЪПРОС 9: Моля, потвърдете, че условието за „минимум 25% от акциите, реализирани в емисията да не бъдат собственост на предприятието МСП или закупени от свързани предприятия” (стр. 17 от Условия за кандидатстване) важи единствено за акциите от новоиздадената емисия.

Въпроса е зададен от БАЛИП

 

ВЪПРОС 9: Моля, потвърдете, че условието за „минимум 25% от акциите, реализирани в емисията да не бъдат собственост на предприятието МСП или закупени от свързани предприятия” (стр. 17 от Условия за кандидатстване) важи единствено за акциите от новоиздадената емисия.

Отговор: Потвърждаваме, че цитираното условие е валидно само и единствено за акциите от новоиздадената емисия.
Страницата е редактирана последно на: 17.12.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube