ВЪПРОС 11: Кой етап от предлагането броим за краен срок по програмата?

Въпроса е зададен от БАЛИП

 

ВЪПРОС 11: Кой етап от предлагането броим за краен срок по програмата?

Отговор: Когато първичното публично предлагане на ценни книжа е приключило успешно, то КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН и издава Решение на КФН по чл. 110, ал. 4 от ЗППЦК, датата на издаване на самото решение е крайния срок.
Страницата е редактирана последно на: 17.12.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube