ВЪПРОС 12: ИАНМСП ще извършва ли предварителен контрол на пакета от документи за избор на изпълнител преди публикуването му?

ВЪПРОСИ/КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИП:

 

ВЪПРОС 12: ИАНМСП ще извършва ли предварителен контрол на пакета от документи за избор на изпълнител преди публикуването му?

Отговор: ИАНМСП няма да извършва предварителен контрол по процедурата за избор на изпълнител по ПМС 160. Законодателят е предоставил в оперативната самостоятелност на възложителя (в случая МСП) да прецени кои и колко критерии за допустимост/оценка да използва в процедурата за избор на изпълнител, като е заложил рамките на допустимите критерии. В тази връзка считаме, че в конкретния случай е подходящо да се използва и разпоредбата на чл.3, ал.4, т.3 „организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката“.

 
Страницата е редактирана последно на: 17.12.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube