ВЪПРОС 13: Има ли изискуем формат или задължителни реквизити, които трябва да съдържа договорът сключен между предприятието кандидат и финансовия посредник?

ВЪПРОСИ/КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИП:

 

ВЪПРОС 13: Има ли изискуем формат или задължителни реквизити, които трябва да съдържа договорът сключен между предприятието кандидат и финансовия посредник?

Отговор: Няма изискуеми формат и реквизити на договор между МСП и ИП. В тази връзка обаче трябва да се обърне внимание на текста на т. 3. „Мерки за информиране и публичност” от публикуваните „ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /МСП/ ПО ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА”.

 
Страницата е редактирана последно на: 17.12.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube