ВЪПРОС 14: Възможно ли е в договора между ИП и МСП да се заложи по-висока цена за изпълнение на услугите по листване, като изрично се упомене, че сума от 50 000 лв. от общата ще бъде покрита по настоящата ваучерна схема?

ВЪПРОСИ/КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИП:

 

ВЪПРОС 14: Възможно ли е в договора между ИП и МСП да се заложи по-висока цена за изпълнение на услугите по листване, като изрично се упомене, че сума от 50 000 лв. от общата ще бъде покрита по настоящата ваучерна схема?

Отговор: Философията на ваучерната схема е следната, с получаването на ваучера МСП гарантира, че извършените от Вас разходи, ще ви бъдат възстановени от страна на ИАНМСП, при отчитането и успешното изпълнение на дейностите по емитирането на ценни книжа. Важно уточнение е това, че получателя на ваучер не извършва плащане към Вас за услугите, които Вие ще извършите по подготовка/изготвяне на проспект за емитиране на ценни книжа проспекта, пласиране на ценни книжа в страната и чужбина и таксите към държавните органи и фондовата борса/централен депозитар. Това е важно да го имате предвид при сключването на договора между Вас и МСП, след избор по процедура по ПМС 160. Тъй като цената на услугата е фиксирана /установена със стойността на ваучера, то всеки друг разход и произтичащите от това суми над 50 000 лв. не са допустими за заявяване и възстановяване. Договорът е между ИП и МСП, ИАНМСП се явява трета страна по договора и няма отношение към договореностите между други два юридически субекта. Кандидатът-МСП и ИП, имат свободата да договарят свободно клаузите в договора, включително и това:

  • да могат да договарят по-високо възнаграждение в случай, че размерът на емисията е над 500 000 лв, спецификата на дружеството и/или ценните книжа, които ще се емитират и т.н. предполагат изискването за по-високо възнаграждение от заложените в програмата 50 000 лв. В този случай в договора е възможно да се заложи, че ИП ще получи от ИАНМСП стойността на ваучера от 50 000 лв., а дължимото възнаграждение над тази сума ще се изплати от емитента-МСП, съгласно заложените в договора условия;
  • да могат да договарят в случай на неуспешно приключване на процедурата, съответно неосребряване на ваучера, ИП да може да иска от кандидата-МСП да му възстанови изцяло или частично направените разходи по проекта.

 
Страницата е редактирана последно на: 17.12.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube