Осигуряване на поддръжка на транспортни средства собственост на ИАНМСП

1) Заповед за откриване на процедурата за определяне на Изпълнител на поръчка с предмет: „Осигуряване на поддръжка на транспортни средства собственост на ИАНМСП”

2) Покана

3) Списък с автомобили

4) Обрацез на Ценово предложение

5) Образец на Техническо предложение

6) Декларация за неразпространение на данни
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube