Осигуряване на поддръжка на транспортни средства собственост на ИАНМСП

1) Заповед за откриване на процедурата за определяне на Изпълнител на поръчка с предмет: „Осигуряване на поддръжка на транспортни средства собственост на ИАНМСП”

2) Покана

3) Списък с автомобили

4) Обрацез на Ценово предложение

5) Образец на Техническо предложение

6) Декларация за неразпространение на данниСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: