ВЪПРОС 15: Във връзка с начина на получаване на офертите, а именно „лично, с пълномощно и по пощата” (посочено в Приложение 13 Входящ регистър на получените оферти по процедура за определяне на изпълнител), моля пояснете дали написаното в Приложение 18 Протокол за класиране на кандидати: „Оценителите пристъпиха към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване в ИСУН 2020:” е техническа грешка.

ВЪПРОСИ/КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИП:


ВЪПРОС 15: Във връзка с начина на получаване на офертите, а именно „лично, с пълномощно и по пощата” (посочено в Приложение 13 Входящ регистър на получените оферти по процедура за определяне на изпълнител), моля пояснете дали написаното в Приложение 18 Протокол за класиране на кандидати: „Оценителите пристъпиха към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване в ИСУН 2020:” е техническа грешка.

Отговор: Да, техническа грешка е, следва да се чете „Оценителите пристъпиха към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване”.
Страницата е редактирана последно на: 17.12.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube