ВЪПРОС 16: Възможно ли е уведомяването на всички кандидати след приключилата оценка за избор на ИП (т. 8.8 на стр. 16 от Приложение 5 Критерии за оценка на формуляри за участие) да се осъществи чрез имейл до подалите оферти инвестиционни посредници, със задължително потвърждение на имейла от тяхна страна, и с копие до ИАНМСП?

ВЪПРОСИ/КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИП:


 

ВЪПРОС 16: Възможно ли е уведомяването на всички кандидати след приключилата оценка за избор на ИП (т. 8.8 на стр. 16 от Приложение 5 Критерии за оценка на формуляри за участие) да се осъществи чрез имейл до подалите оферти инвестиционни посредници, със задължително потвърждение на имейла от тяхна страна, и с копие до ИАНМСП?

Отговор: Да, възможно е, при спазване на изискването за потвърждение от страна на получателя.

 
Страницата е редактирана последно на: 17.12.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube