ВЪПРОС 19: В случай на забавяне по време на изпълнение и неспазване на броя месеци на изпълнение на конкретна дейност описана в т. 7 План за изпълнение: трябва ли да се иска официално одобрение за изменение на периода на изпълнение на тази дейност, като продължителността на изпълнение на проекта не се променя?

ВЪПРОСИ ПО ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

ВЪПРОС 19: В случай на забавяне по време на изпълнение и неспазване на броя месеци на изпълнение на конкретна дейност описана в т. 7 План за изпълнение: трябва ли да се иска официално одобрение за изменение на периода на изпълнение на тази дейност, като продължителността на изпълнение на проекта не се променя?

Отговор: В плана за изпълнение, е задължително да се посочи срока за изпълнение на дейностите, защото това е срок, който ще си следи от ИАНМСП и може да е критерии за избор на ИП, той не може да е по-дълъг от 9 месеца. По принцип е препоръчително кандидатите да уведомяват ИАНМСП за всички обстоятелства и факти, които биха променили данни от одобреното заявление. Всеки конкретен случай, следва да се тълкува отделно, като доколкото може да се направи заключение от така зададения въпрос, следва да се има предвид, че при промяна на продължителността на дейност от плана за изпълнение, получателят на ваучер има право да приложи изменението, за което задължително уведомява ИАНМСП писмено, като обосновава необходимостта от извършване на промените без да е необходимо предварително изрично одобрение от ИАНМСП.
Страницата е редактирана последно на: 17.12.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube