Бизнес форум в гр. Скопие, Република Македония, 17 януари 2019 г.

На 17 януари 2019 г. ще се проведе Българо-македонски бизнес форум в гр. Скопие, Република Македония. Българската делегация ще бъде водена от заместник министър-председателя на Република България, г-н Томислав Дончев.

Целта на бизнес посещението е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Македония, както и стимулиране на съвместните инвестиции и бизнес партньорства от следните сфери на икономиката: минно-добивна промишленост, строителство, транспортна инфраструктура и логистика, земеделие, храни и биохрани.

При желание за участие в бизнес форума, моля да заявите своя интерес, като изпратите попълнена приложената форма най-късно до 07.01.2019 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg или a.andreeva@sme.government.bg.

Приложение: Форма за интерес
Страницата е редактирана последно на: 22.01.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube