Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Исламабад, Ислямска република Пакистан, 28 – 29 март 2019 г.

В периода 28 – 29 март 2019 г. в гр. Исламабад, Ислямска република Пакистан ще се проведе Втората сесия на Смесената междуправителствена българо-пакистанска комисия за икономическо сътрудничество. Съпредседател от българска страна е г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката на Република България.

В рамките на посещението на българската делегация, между двете страни е договорено провеждането на бизнес форум с двустранни срещи в гр. Исламабад с участието на  представители на деловите среди на двете държави. Целта на бизнес форума е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Пакистан, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

Ислямска република Пакистан е бързо развиваща се държава и е една от следващите единадесет, които заедно с БРИКС (група страни с влияние в международната икономика (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка) имат най-висок потенциал да станат най-големите икономики на 21 век. Страната е аграрно-индустриална, като 60% от населението живее в селските райони, а около 44% от заетите са в селското стопанство.

Дипломатическите отношения между нашите две страни са установени през 1965 г. Понастоящем отношенията между България и Пакистан се базират на традиционно високото ниво на разбирателство в политическата, търговската, икономическата области и на ефективно сътрудничество в международните организации. Двете страни изразяват готовност да разширяват и да задълбочават взаимноизгодното сътрудничество, създаването на благоприятни предпоставки за разширяване на икономическото сътрудничество, търговията, инвестициите и др., за което съществува неизползван потенциал и възможности.

Основната форма на търговско-икономическите отношения между двете страни е стокообменът. Търговските отношения с Европейския съюз са много важни за Пакистан, а България се разглежда като стратегически партньор. Българският износ за Пакистан през 2017 г. възлиза на 15,9 млн. щ. дол., ръст от 14.4% спрямо 2016 г., а вносът от Пакистан през 2017 г. възлиза на 21,1 млн. щ. д., увеличение от 33.5% спрямо същия период на 2016 г.

Във връзка с провеждането на Втората сесия на Смесената междуправителствена българо-пакистанска комисия за икономическо сътрудничество, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори: информационни и комуникационни технологии; електроника и електротехника; машиностроене; селско-стопанство, хранително-вкусовата промишленост; парфюмерия и козметика, розово масло и продукти от розово масло; фармацевтика и готови лекарствени форми и консумативи; туризъм и туристически услуги и др., която ще съпровожда заместник-министър Лилия Иванова в Пакистан и ще участва в бизнес форума в рамките на сесията.

Желаещите да участват в делегацията, следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 22.02.2019 г. на е-mail адрес: n.georgieva@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Николина Георгиева, тел. 02/940 7977.

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери, издаване на визи и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Българското посолство в Исламабад и партньорските на ИАНМСП организации на място.

Всички разходи за самолетни билети, хотелско настаняване, визи, застраховка, вътрешен трансфер и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и програма на посещението.

Приложение: Registration_Form

 

 
Страницата е редактирана последно на: 17.06.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube