Въпрос: Вх. № 46-00-27-7 / 07.02.2019 г. Моля, във връзка с обявена Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа капиталовите пазари“ BG16RFOP002-2.034 да ни дадете разяснения по следните въпроси:

Въпрос: Вх. № 46-00-27-7 / 07.02.2019 г.

Моля, във връзка с обявена Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа капиталовите пазари“ BG16RFOP002-2.034 да ни дадете разяснения по следните въпроси:

  1. Възможно ли е по – схемата да кандидатстват новорегистрирани юридически лица?

Отговор: Изх. № 46-00-24-8 / 08.02.2019 г.

Уважаеми г-н Кръстев,

При кандидатстване  по Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа капиталовите пазари“ BG16RFOP002-2.034, кандидатите следва да представят удостоверение за код за икономическа дейност (КИД 2008) издаден от НСИ, като е необходимо да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги.

За издаване на удостоверение за код за икономическа дейност (КИД 2008), кандидатите следва да имат приключила отчетна/финансова година.

Съгласно методологията на НСИ промени в основната дейност на предприятието се извършват само веднъж годишно, въз основа на представен ГОД (годишен отчет за дейността) на предприятието. За целите на статистическите изследвания тези промени се правят не повече от един път в годината.

 

Поздрави,

ЕКИП на ИАНМСП
Страницата е редактирана последно на: 08.02.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube