Бизнес делегация ще придружава Президента на Република България Румен Радев в Република Словения, 11-12.03.2019 г.

В периода 11 – 12 март 2019 г., Президентът на Република България Румен Радев ще осъществи официално посещение в Република Словения.

В рамките на визитата на българската делегация, между двете страни е договорено провеждането на бизнес форум с двустранни срещи в гр. Любляна с участието на  представители на деловите среди на двете държави. Целта на бизнес форума е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Словения, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

Република Словения е развита страна и по брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението е на първо място сред славянските държави. Почти 2/3 от работоспособното население е заето в сферата на услугите, а останалите 1/3 в промишлеността и строителството. Словенският БВП на глава от населението е равен на средният за Европейския съюз (ЕС) и в размер на 84%.

Днес Словения е най-богата от страните, които през 1990-те преминават от планова към пазарна икономика. Присъединява се към Европейския съюз през 2004 г. и приема еврото в началото на 2007 г., което допринася за големия икономически растеж.

От 1 януари 2007 г. търговският стокообмен между България и Словения е освободен от количествени ограничения и се третира като вътрешно общностен. През 2017 г. износът се увеличава с 4.4 %; вносът – с 8.8%, а стокообменът с 6.6 %. в сравнение с 2016 г. Като цяло се наблюдава тенденция за увеличение на износа, вноса и стокообмена.

Република Словения има превъзходна инфраструктура, добре образована работна сила, и стратегическо разположение между Балканите и Западна Европа. През март 2004 г. Словения стана първата страна в преход, която промени статута си от страна ползвател на кредити в страна донор-партньор на Световната Банка. Въпреки икономическия успех, преките чуждестранни инвестиции (FDI) изостанаха под средните за региона и данъците останаха сравнително високи. Традиционните производства намаляват все повече своите продажби в  сравнение с конкурентните китайски, индийски и др. вносители. През 2010 г. Словения подписа междуправителствено споразумение с Руската федерация за изграждане на трансграничния коридор за пренос на природен газ „Южен поток“.

Във връзка с предстоящото посещение на Президента на Р България, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори: ИКТ, иновации, високи технологии, фармацевтика, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, туризъм, производство на мебели, текстил и др. В рамките на посещението се предвижда да бъде проведен и българо-словенски бизнес форум.

Желаещите да участват в делегацията, следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 20.02.2019 г. на е-mail адрес: n.georgieva@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Николина Георгиева, тел. 02/940 7977.

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Българското посолство в Любляна и партньорските на ИАНМСП организации на място.

Пътуването ще се осъществи с чартърен полет на Авиоотряд 28, като всички разходи, свързани с хотелското настаняване, вътрешен трансфер, дневни, застраховка са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

 

Приложение: Регистрационна форма
Страницата е редактирана последно на: 17.06.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube