Международни търгове, обявени от Publish Establishment of Electricity for Generation

В посолството на България в Дамаск е получен факс от държавната институция Publish Establishment of Electricity for Generationтърг, която е част от министерството на електроснабдяването за обявени три международни търга:

  • Търг № 333/2018 за проектиране, производство, доставка и инсталация на топлоелектрическа централа в гр. Дейр ел-Зор, състояща се от една парна турбина с капацитет 300 MW (±10%), както и резервни части и оборудване за нея.
  • Търг № 334/2018 за проектиране, производство, доставка и инсталация на оборудване и системи, както и резервни части за тях за възстановяване на единици 2, 3 и 4 от електроцентралата в гр. Халеб.
  • Търг № 335/2018 за проектиране, производство, доставка и инсталация на една парна турбина с капацитет 300 MW (±10%), както и резервни части и оборудване за нея.

От СТИВ-Дамаск са готови при интерес и необходимост от допълнителна информация за провежданите търгове да окажат съдействие на заинтересованите български компании.
Страницата е редактирана последно на: 22.11.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: