Архив

Как да кандидатствам?

Мониторинг

  • Наръчник на Финансиращата институция за изпълнение на съвместна програма Евростарс-2
  • Правилник за управление на средствата по Националния иновационен фонд (ПУСНИФ)

Архив
Страницата е редактирана последно на: 26.02.2019Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: