Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при пътувания в страната и чужбина на представители на бизнеса и на служители на ИАНМСП.

 

 

Решение

Обявление

Публикация в АОП №920661

Обявление – публикация в ОВ на ЕС

Документация за участие

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Променена документация на 23.07.2019 г.

Обявление за изменение – публикация в ОВ на ЕС


Въпроси и отговори:

Отговори на постъпили въпроси по запитване от дата 15.07.2019 г.

 

Протокол 1


Съобщение

 

Протокол №2

Протокол №3

Решение

Доклад


Съобщение решение


Рамково споразумение – бюджет

Рамково споразумение – ОПИК

Обявление на възложена поръчка

Обявление на възложена поръчка

Приложения:

Приложение 1

Приложения 2 и 3 – Атлас Травелс

Приложения 2 и 3 – Касио Еър

Приложения 2 и 3 – Юнайтед Травъл Ейджънси

 

Вътрешен конкурентен избор:

Покана

Техническа спецификация

Проект на договор

Методика

Образци

Разяснения

Разяснения 2

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор

Втори вътрешен конкурентен избор:

Покана

Техническа спецификация

Проект на договор

Методика

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение публичен жребий

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Допълнително споразумение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за изменение

Обявление за изменение

Обявление приключил договор

Трети вътрешен конкурентен избор:

Покана

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Oбявление за възложена поръчка

Обявление за приключил договор

Четвърти вътрешен конкурентен избор:

Покана

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключил договор

Пети вътрешен конкурентен избор:

Покана

Образци

Протокол 1

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 3

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключил договор

Шести вътрешен конкурентен избор:

Покана

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор

Седми вътрешен конкурентен избор:

Покана

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Приложения

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор

Осми вътрешен конкурентен избор:

Покана

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор

Девети вътрешен конкурентен избор:

Покана

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Техническо предложение

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор

Десети вътрешен конкурентен избор:

Покана

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Обявление за възложена 12 11 2021

Обявление за приключен договор

Единадесети вътрешен конкурентен избор:

Покана

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Протокол 3

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за изменение

Дванадесети вътрешен конкурентен избор:

Покана

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Приложения

Обявление за възложена поръчка

Обявление за изменение

Тринадесети вътрешен конкурентен избор:

Покана

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Приложения

Обявление за възложена поръчка

Обявление за изменение

Обявление за приключил договор

Четиринадесети вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Приложения

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор

Петнадесети вътрешен конкурентен избор

Покана

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор

Шестнадесети вътрешен конкурентен избор

Покана

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор

Седемнадесети вътрешен конкурентен избор

Покана

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор

Осемнадесети вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Техническо предложение

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор

Деветнадесети вътрешен конкурентен избор

Покана

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Техническо предложение

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор

Двадесети вътрешен конкурентен избор

Покана

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Обявлениe за приключен договор

Двадесет и първи вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Решение за прекратяване

Двадесет и втори вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Решение за прекратяване

Двадесет и трети вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Двадесет и четвърти вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Решение за прекратяване

Двадесет и пети вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Техническо предложение

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за изменение

Двадесет и шести вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти сайт

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Решение за класиране

Доклад

Договор

Техническо предложение

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Двадесет и седми вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Техническо предложение

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Двадесет и oсми вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Техническо предложение

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Двадесет и девети вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Тридесети вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Техническ предложение

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Тридесет и първи вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Решение за прекратяване

Тридесет и втори вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Техническо предложение

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Тридесет и трети вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Тридесет и четвърти вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценов предложение

Обявление за възложена поръчка

Тридесет и пети вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Техническо предложение

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Тридесет и шести вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Решение за прекратяване

Тридесет и седми вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Техническо предложение

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Тридесет и осми вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Техническо предложение

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube