Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при пътувания в страната и чужбина на представители на бизнеса и на служители на ИАНМСП.

Решение

Обявление

Публикация в АОП №920661

Обявление – публикация в ОВ на ЕС

Документация за участие

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Променена документация на 23.07.2019 г.

Обявление за изменение – публикация в ОВ на ЕС


Въпроси и отговори:

Отговори на постъпили въпроси по запитване от дата 15.07.2019 г.

 

Протокол 1


Съобщение

 

Протокол №2

Протокол №3

Решение

Доклад


Съобщение решение


Рамково споразумение – бюджет

Рамково споразумение – ОПИК

Обявление на възложена поръчка

Обявление на възложена поръчка

Приложения:

Приложение 1

Приложения 2 и 3 – Атлас Травелс

Приложения 2 и 3 – Касио Еър

Приложения 2 и 3 – Юнайтед Травъл Ейджънси

 

Вътрешен конкурентен избор:

Покана

Техническа спецификация

Проект на договор

Методика

Образци

Разяснения

Разяснения 2

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор

Втори вътрешен конкурентен избор:

Покана

Техническа спецификация

Проект на договор

Методика

Образци

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение публичен жребий

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране

Договор

Ценово предложение

Допълнително споразумение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за изменение

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: