Пазарно проучване/консултация по чл.44 от ЗОП във връзка с предстояща обществена поръчка по проект “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари”

Пазарно проучване/консултация по чл.44 от ЗОП във връзка с предстояща обществена поръчка по проект “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари”


Получена оферта по ОП1

Получена оферта по ОП2

Получена оферта по ОП1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: