ПОКАНА за обществено обсъждане на проекти за изменение и допълнение: „Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – 2016“,  „Правилник за оценка на проектни предложения по схема “Подпомагане на научноизследователска и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания и „Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по Националния иновационен фонд“

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с предстоящо обявяване на 10-та конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд (НИФ), с цел постигане на максимална прозрачност в дейностите по  извършването на оценка, финансово управление, мониторинг и одит на проектните предложения, равнопоставеност на кандидатите и ясно разписани правила и процедури при администрирането на конкурса, ИАНМСП представя за обществено обсъждане следните документи:

  • Проект на изменение и допълнение на „Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд-2016 г.“, утвърдени със Заповед № РД-16-812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изм. и доп. със Заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката.
  • Проект на изменение и допълнение на „Правилник за оценка на проектни предложения по схема „Подпомагане на научноизследователска и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”, приет с Решение на Управителния съвет на НИФ от 28.05.2018 г.
  • Проект на изменение и допълнение на „Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по Националния иновационен фонд“, приета с Решение на Управителния съвет на НИФ от 28.05.2018 г.

Файлове:

  1. Проект на изменение и допълнение на „Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд-2016 г.“, утвърдени със Заповед № РД-16-812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изм. и доп. със Заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката.
  2. Проект на изменение и допълнение на „Правилник за оценка на проектни предложения по схема „Подпомагане на научноизследователска и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”, приет с Решение на Управителния съвет на НИФ от 28.05.2018 г.
  3. Проект на изменение и допълнение на „Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по Националния иновационен фонд“, приета с Решение на Управителния съвет на НИФ от 28.05.2018 г.

Предложения и коментари могат да се изпращат от 11.04.2019 г., 10:00 ч. до 19.04.2019 г., 17:30 ч. на създаден за целта e-mail: NIF10@sme.government.bg.


Предложение 1 от дата 12.04.2019 г.

Предложение 2 от дата 15.04.2019 г.

Предложение 3 от дата 15.04.2019 г.

Предложение 4 от дата 17.04.2019 г.

Предложение 5 от дата 17.04.2019 г.

Предложение 6 от дата 18.04.2019 г.

Предложение 7 от дата 18.04.2019 г.

Предложение 8 от дата 19.04.2019 г.

Предложение 9 от дата 19.04.2019 г.

Предложение 10 от дата 19.04.2019 г.

Предложение 11 от дата 19.04.2019 г.

Предложение 12 от дата 19.04.2019 г.

Предложение 13 от дата 19.04.2019 г.

Предложение 14 от дата 19.04.2019 г.

Предложение 15 от дата 19.04.2019 г.

 
Страницата е редактирана последно на: 03.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube