Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Ашхабад, Република Туркменистан, 20-21.06.2019 г.

В периода 20 – 21 юни 2019 г. в гр. Ашхабад, Република Туркменистан, ще се проведе Четвъртото заседание на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество. Съпредседател от българска страна е г-жа Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България, а от туркменистанска – г-н Батир Базаров, министър на финансите и икономиката на Република Туркменистан.

В рамките на посещението на българската делегация, между двете страни е договорено провеждането на бизнес форум в гр. Ашхабад с участието на представители на деловите среди на България и Туркменистан. Целта на бизнес форума е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики и създаване на бизнес партньорства. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Туркменистан, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

Във връзка с провеждането на Четвъртото заседание на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори на икономиката: строителство и енергетика, транспорт, логистика, хранително-вкусова промишленост, ИКТ, селско стопанство, туризъм, текстил и др. При интерес на компании от строителния сектор към участие в търгове за изграждане на големи строителни обекти, би могла да бъде организирана среща с представители на Министерство на строителството на Туркменистан с цел предоставяне на информация по въпроси, касаещи участието в търговете.

Всички, които желаят да се включат в предстоящата бизнес делегация следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 30.05.2019 г. на е-mail адрес: m.gerganska@sme.government.bg или a.andreeva@sme.government.bg.  Допълнителна информация може да получите от г-жа Милла Герганска на тел.: 02 940 79 79 и г-жа Ася Андреева на тел.: 02 940 79 89.

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума се осъществява от ИАНМСП.

Всички разходи, свързани с пътуването, хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневните са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и програма на събитието.

За  успешна регистрация за участие в събитието, моля очаквайте потвърждение за получена регистрационна форма и коректно попълнени данни за участие от страна на ИАНМСП.

Приложение: Регистрационна форма
Страницата е редактирана последно на: 18.10.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube