Проведена международна конференция STARTUP BALKANS SUMMIT в рамките на WEBIT.FESTIVAL EUROPE 2019, 14 май 2019 г., гр. София, НДК

На 14 май 2019 г. в рамките на WEBIT.FESTIVAL EUROPE 2019 се проведе международна конференция STARTUP BALKANS SUMMIT, организирана от ИАНМСП с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на събитието бе да събере на едно място представители на публичния и частния сектор за обсъждане на предизвикателствата пред развитието на бизнес климата в България. Сред темите, които бяха засегнати в рамките на събитието са: Иновационни мерки и политики за развитие на стартиращи компании; Подобряване законодателната уредба в полза на бизнеса; Подобряване комуникацията и създаване на по-ефективно сътрудничество между публичните, частните и академичните среди; Съпоставяне нуждите на бизнеса с предлаганите от институциите мерки и др.

В рамките на конференцията български и чуждестранни компании, организации от фирми, бизнес обединения и институции имаха възможност да дискутират предизвикателствата и възможностите на стартъп компаниите в условията на ускорена дигитализация, както и да установят преки контакти помежду си.

Организирането на подобно събитие предостави възможност на малкия и средния бизнес в България да промотира своята дейност сред хилядите участници и за пореден път спомогна за развитие на предприемачеството и за свързване на локалната екосистема с бизнес лидерите, инвеститорите и медиите, които идват в София за Фестивала.

На международната конференция присъстваха над 150 представители на бизнес и институционални среди от България и чужбина.

 
Страницата е редактирана последно на: 18.10.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube