Избор на консултант, осигуряващ външни експерти за извършване на проучвания, изследвания, експертизи и оценки във връзка с провеждане на тръжни процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, оценка на проектни предложения и сключване на договори по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за периода 2007 – 2013 г.

1) Решение |АОП Формат| за откриване на процедурата за определяне на Изпълнител на поръчка с предмет: „Избор на консултант, осигуряващ външни експерти за извършване на проучвания, изследвания, експертизи и оценки във връзка с провеждане на тръжни процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, оценка на проектни предложения и сключване на договори по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за периода 2007 – 2013 г.”

2) Обявление – АОП Формат

3) Документация

4) Приложение 8
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube