Ползите от бъдещо сътрудничество в рамките на Международната мрежа за малки и средни предприятия обсъди изпълнителният директор на ИАНМСП по време на форум в Неапол

За възможно бъдещо сътрудничество разговаряха изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) д-р Бойко Таков и президентът на Международната мрежа за малки и средни предприятия (INSME) г-н  Серджо Арзени. Двамата разговаряха по време на XV-та годишна среща на членовете на INSME, която се проведе в периода 6 – 7 юни 2019 г. в Неапол, Италия. Двамата обсъдиха възможностите за съвместна работа и евентуалното членство на ИАНМСП в организацията.

По време на двудневния форум в Неапол се дискутираха теми от ключово значение за финансово-технологическия сектор и за логистиката.

Дигитализацията и технологичният прогрес във финансовия сектор доведоха до раждането на нови играчи, които създават алтернативни начини за осигуряване на паричните потоци към МСП, подпомагащи техния растеж и иновативните начини за преструктуриране на заеми и оценка на кредитния риск. Финтех секторът има потенциал да се окаже ключов за развитието на МСП и за финансовата система като цяло. Възможностите, които предлага, съществуват за правителства, финансови институции, банки, предприемачи и инвеститори. Около тази теза се обединиха участниците в първия ден на XV-та годишна среща на представителите на INSME.

Вторият ден на форума беше посветен на възможностите и предизвикателствата пред логистиката и транспортната индустрия. Достигна се до извода, че инициативата на Китай „Един пояс, един път“ ще има огромен ефект върху морската икономика, международната търговия и предефинирането на ключови маршрути. Компаниите от финансово-технологичния сектор могат да осигурят ефективни решения за по-опростени, по-евтини и най-вече бързи продукти и услуги за логистика и транспорт, стана ясно още от презентациите на участниците.

Преди закриването на XV-та годишна среща на представителите на INSME д-р Таков обсъди лично с г-н Патрик Мейнхард, член на Федералния управителен борд на Германската асоциация за малък и среден бизнес, възможностите за партньорство. С приоритет беше дискутирана ползата, която подобна инициатива ще има върху предприятията и в двете държави.

Международната мрежа за МСП е неправителствена организация, отворена за международно членство и работеща под егидата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Мисията на организацията е да насърчава транснационалното сътрудничество и публичното и частното партньорство в сферата на иновациите и технологичния трансфер за МСП. Ролята на тази мрежа е да осъществи връзка между организации, които създават политики за финансиране на МСП, нуждаещи се от иновации и такива, които подкрепят МСП с цел подпомагане на растежа. В мрежата участват правителствени и неправителствени организации, тъй като малки и средни предприятия не могат да участват пряко като членове. Към момента в Международната мрежа за МСП членуват 64 организации от 30 страни, работещи в сферата на иновациите и технологичния трансфер на МСП.

 

hdrpl
Страницата е редактирана последно на: 12.06.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube