Бизнес делегация за посещение на IVта среща на високо равнище в рамките на инициативата One Belt One Road – 4th Belt and Road Summit 2019, Хонконг, 11-12.09.2019 г.

В Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) постъпи информация от Съвета за развитие на търговията на Хонконг за предстоящото провеждане на 4-та Среща на високо равнище „Един пояс, един път“ (4th Belt and Road Summit) на 11-12 септември 2019 г. в Хонконг, както следва:

Форум:                          4th Belt and Road Summit 2019

Дата:                             11-12 септември 2019 г.

Място на провеждане:   Hong Kong Convention & Exhibition Centre

Website:                        www.beltandroadsummit.hk

Организатори:                Правителството на Специален административен район Хонконг и Съвета за развитие на търговията на Хонконг (Hong Kong Trade Development Council).

Срещата на високо равнище Belt and Road Summit включва пленарни заседания и тематични семинари.

Миналогодишният форум в цифри:

–        80+ международно утвърдени лектори

–        5000 участници от 55 държави (професионалисти от управленския, финансовия и икономически сектор, производители, start-up фирми, собственици на инвестиционни проекти и др.), близо 100 международни делегации;

–        50 изложители от 29 държави в изложбената зона Global Investment Zone;

–        520+ бизнес срещи за обсъждане на инвестиционни проекти;

–        230+ представени инвестиционни проекти.

Основните теми на форума са:

–        Guangdong – Hong Kong – Macao, Greater Bay Area – база на инициативата Belt and Road

–        Финансиране на инфраструктурни проекти

–        Финансиране на инфраструктурни проекти в Китай и договори EPM

–        Геополитически рискове

–        Уреждане на спорове с международен елемент

–        Дигитален път на коприната/Smart City

–        Възможности за малките и средни предприятия

В тази връзка, при проявен интерес от минимум 8 представители на българския бизнес, ИАНМСП ще сформира бизнес делегация с цел посещение на 4th Belt and Road Summit 2019. В рамките на делегацията участниците ще имат възможност да посетят тематичните семинари, Project Pitching Session и др., включени в програмата на събитието. Планираната програма на конференцията и лекторите на проявата ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на събитието (www.beltandroadsummit.hk).

Участието на българска бизнес делегация в сесията е обвързано с такса участие, която се събира от организаторите в Хонконг и нейният размер ще варира в границите между 25 USD и 90 USD, в зависимост от броя на желаещите.

Посещението би представлявало интерес за представители на следните сектори на българската икономика: транспорт; логистика; инфраструктура; енергетика; природни ресурси; възобновяема енергия; третиране на отпадъци; комунални услуги; градоустройство; недвижими имоти; технологии и иновации (интелигентни градове, изкуствен интелект, big data, комуникационна мрежа, развитие на високи технологии) и др..

Желаещите да участват в делегацията, следва да изпратят попълнена приложената форма за интерес най-късно до 05.07.2019 г. на е-mail адрес: k.zhitarska@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Кристин Житарска, тел. 02/940 7986.

В случай на изразен интерес от най-малко 8 участници, организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери, издаване на визи и участие 4th Belt and Road Summit 2019 се осъществи от ИАНМСП.

Всички разходи за самолетни билети, хотелско настаняване, визи, застраховка, вътрешен трансфер, такса участие и дневни, са за сметка на участниците.

След изтичане на крайния срок, заявилите интерес ще получат последваща информация относно евентуално сформиране на бизнес делегация.

 

Приложение: Форма за интерес
Страницата е редактирана последно на: 18.10.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube