Кандидатстване за Десета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд 2019

Правила за управление на средствата на Национален иновационен фонд ПУСНИФ

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на потенциалните кандидати и заинтересованите лица по Десета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с допуснати технически грешки в Приложение № 11 „Формуляр за техническа и икономическа оценка на проектни предложение от независимите експерти“ и Приложение № 13 „Формуляр за проверка на административно съответствие и допустимост на проектно предложение по десета конкурсна сесия на НИФ“ към Правилника за оценка на проектните предложения по схема „Подкрепа на научноизследователската и развойна дейност  на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ и в Приложение № 23 „Правила за работа на независимите експерти при извършване на технически мониторинг на проектите в изпълнение по НИФ“ към Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по НИФ, на неприсъствено заседание на Управителния съвет на Националния иновационен фонд с протокол №4/19.07.2019 г. бяха утвърдени измененията в горепосочените приложения.

Извиняваме се за причиненото неудобство. 


Документи към ПУСНИФ 2019

Обява за Десета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд 2019

Правилник за оценка на проектни предложения и приложения по НИФ 2019

Правилник за оценка на проектни предложения и приложения по НИФ 2019 – Приложения

Документи за кандидатстване

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2019

Договор за финансиране на проект по Националния иновационен фонд

Правила за дейността на Звеното за контрол


 

Процедура за разглеждане на постъпили възражения от страна на кандидати и бенефициери във връзка с конкурсните сесии по Националния иновационен фонд

 

 

 

 
Страницата е редактирана последно на: 12.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube