Kонкурс за назначаване на държавни служители на длъжност старши юрисконсулт в отдел “Правен и човешки ресурси”, Дирекция “Финансово и административно-правно обслужване” в ИАНМСП

Обявление

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите от конкурса
Страницата е редактирана последно на: 27.02.2012Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: