Възможности за финансиране на стартиращи компании

Регионалната организация Microfinance Centre (MFC), която обединява 111 институции в сферата на микрофинансирането (в т. ч. 77 микрофинансиращи компании) от 36 държави в Европа и Централна Азия, изготвя месечни бюлетини за популяризиране на микрофинансирането като средство за насърчаване на предприемачеството и добрите практики при предоставяне на кредити. Бюлетинът се подготвя и разпространява за България от микрофинансиращата институция SIS Кредит.

Целта е синтезираната информация за микрокредитирането да достигне до максимално много заинтересовани страни, като се споделят актуалните за сектора новини и тенденции в развитието.  В бюлетина информацията е селектирана в две рубрики – „Новини от България“  и „Новини от региона“.

Бюлетинът може да бъде изтеглен от следния интернет адрес:

https://www.siscredit.com/wp-content/uploads/2019/06/Newsletter_MFC-SIS_June_2019.pdf
Страницата е редактирана последно на: 02.07.2019

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: