Въпрос № 1-2 Интересуваме се дали можем да кандидатстваме с проект за закупуване на строителна механизация и специализирани машини в областта на строителството. В случай, че има други отворени за кандидатстване програми в тази област, моля да ни насочите. – вх. № 46-00-129/04.07.2019 г.

Основната цел на Националния иновационен фонд е да насърчава научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.
Фондът насърчава разработването на иновации по научноизследователски и развойни проекти, като финансира иновации, които не достигат до пазара.
За целите на Правилата за управление средствата на Националния иновационен фонд, „иновацията“ е нов продукт/услуга или технология или значително подобрен продукт, услуга или технология, които биха създали пазарни предимства и повишили конкурентоспособността на предприятията.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия администрира единствено Националния иновационен фонд и няма други отворени за кандидатстване програми в тази област.
Страницата е редактирана последно на: 11.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube