Въпрос № 3-3 Моля за доизясняване на следните въпроси: 1. Какво се разбира под самостоятелно усвояване на БФП от кандидат за даден проект: – усвоената БФП само от координатора (кандидата), или – усвоената БФП от координатора заедно с партньорите, т.е. за целия проект? 2. Ако координатора е участвал с различни партньори в различните сесии, то това за един и същ кандидат ли се счита и БФП за целите проекти ли се счита за самостоятелно усвоена от кандидата? – вх. № 46-00-133/09.07.2019 г.

  1. Самостоятелното усвояване на БФП за даден проект, съгласно чл. 34, ал. 1 от Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – 2019 г. е усвоената БФП от всеки субект в проекта (кандидат/ координатор или партньор/и) и се разглежда самостоятелно, съответно кумулативния ефект е индивидуален за всеки един от участниците в проекта.

 

  1. Ако кандидатът/координатор е участвал с различни партньори в различните сесии, то това е един и същи кандидат и кумулативния ефект е само за усвоената от него БФП.Страницата е редактирана последно на: 12.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube