Въпрос № 3-5 1. Дали разходите за заявяване, проучване и експертиза, издаване и публикуване на национални/регионални патенти са допустими по новооткритата от Вас сесия; 2. Дали разходите за превод на китайски, японски и корейски езици са допустими по новооткритата от Вас сесия; 3. Дали разходите за юридически услуги от задължителните местни представители (attorney), съгласно изискванията на съответните страни при кандидатстването на националните/регионални фази, са допустими по новооткритата от Вас сесия. – вх. № 94-00-212/11.07.2019 г.

Фондът насърчава разработването на иновации по научноизследователски и развойни проекти, като финансира иновации, които не достигат до готов пазарен продукт, като за целите му „иновацията“ е нов продукт/услуга или технология или значително подобрен продукт, услуга или технология, които биха създали пазарни предимства и повишили конкурентоспособността на предприятията.

Полезният модел предполага вече разработена иновация, а Фонда финансира самия процес на разработване на иновацията.

Допустими разходи за външни услуги са разходи, направени при възлагане на отделни дейности за външен на бенефициера (координатора или партньора/ите).

Допустими са само разходи за възлагане на научни изследвания.
Страницата е редактирана последно на: 12.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube