Въпрос № 1-5 Какво се разбира под “стартиращо предприятие” и в кой документ може да се намери точната дефиниция? – вх. № 92-00-147/15.07.2019 г.

„Стартиращо предприятие“ е кандидат/координатор/партньор, който има по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения. (§ 1. т. 15 от Допълнителни разпоредби на Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – 2019)
Страницата е редактирана последно на: 16.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube