Въпрос № 1-6 Може ли с едно проектно предложение да се кандидатства за разработването на две различни иновации или трябва да се работи само върху една? – вх. № 94-00-218/15.07.2019 г.

С едно проектно предложение може да се кандидатства само за разработването на една иновация.
Страницата е редактирана последно на: 16.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube