Въпрос № 3-6 Допустими ли са разходи за изработване на прототип на изобретена машина? Признават ли се разходите за изпитване на технически характеристики на изработен прототип на изобретена машина в лабораторни и при реални условия? – вх.п № 94-00-219/15.07.2019 г.

Прототипът на изобретена машина предполага вече разработена иновация, а Фондът финансира самия процес на разработване на иновацията.

Допустими разходи за външни услуги са разходи, направени при възлагане на отделни дейности за външен на бенефициера (координатора или партньора/ите).

Допустими са само разходи за възлагане на научни изследвания.
Страницата е редактирана последно на: 16.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube