Въпрос № 3-9 Може ли ръководител на фаза да работи и като изследовател в рамките на същия проект? Ако е възможно, то може ли това да е в същата ръководена от него фаза или трябва да е в друга? При изготвяне на бюджета колко оферти за доставка на ДМА и ДНА са необходими? Финансират ли се като спомагателен разход тези направени за възнаграждения на персонал по поддържане на сертифицирането на внедрените системи за качество? – вх. № 46-00-143-1/15.07.2019 г.

За да изпълнява две отделни длъжности едно и също лице, те задължително трябва да са планирани на отделни редове. Работните дни за двете отделни длъжности следва да отговарят на изискванията на Кодекса на труда.

Към момента на подаване на проектно предложение, не е необходимо да се представят оферти, те се представят на фаза отчитане на етап/етапи на проекта, т.е. няма изискване за броя оферти, те се представят по Ваша преценка, с цел удостоверяване стойността на съответния ДМА или ДНА.

Спомагателният персонал включва помощен персонал, който ще извършва помощни дейности по проекта. Тук се планират разходи за труд на счетоводител, юрист и други, които подпомагат и са свързани с изпълнение на проекта. Разходите за персонал за поддържане на сертифицираните системи не попадат в обхвата на присъщите разходи за изпълнение на проекта.
Страницата е редактирана последно на: 16.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube