Въпрос № 2-1 Има ли някакви изрични изисквания към доставчиците на оборудване (производител, оторизиран представител или др.)? вх. № 46-00-136/11.07.2019 г.

Редът и условията за избор на доставчик са подробно разписани в чл. 35 от Правилата за управление средствата на Националния иновационен фонд – 2019 – при кандидатстване и в чл. 68 от Процедурата за административно и финансово отчитане на проекти по НИФ при изпълнението на проекта.
Страницата е редактирана последно на: 16.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube