Покана за участие в информационен ден за българския бизнес във връзка с изискванията на Наредба Н-18/2006 г. на Националната агенция по приходите, 25 юли 2019 г., зала „Роял“, София Хотел Балкан

На 2 юли 2019 г. Министерство на финансите на Република България обнародва последните промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Крайният срок за въвеждане на промените, посочени в Наредбата, е 30 септември 2019 г. От страна на бизнеса зачестиха запитвания във връзка с предстоящите промени в уредбата на плащанията в брой и новите изисквания, които се въвеждат с посочената Наредба.

В тази връзка ИАНМСП организира информационен ден „Наредба Н-18: Правни и практически проблеми на бизнеса“, който ще се проведе на 25 юли 2019 г. в София Хотел Балкан, зала „Роял“. Основната цел на проявата е да запознае участниците с правните и технически изисквания на Наредбата, както и да ги насочи какви действия да предприемат, за да спазят данъчното законодателство.

Програмата на събитието предвижда представянето на новите изисквания към касовите бележки, фискалните устройства и електронните магазини; софтуерни системи, с които работи бизнесът, засегнати от Наредба Н-18, срокове за привеждане на софтуера и дейността по отчитане на продажби в съответствие с новите правила, правомощия на НАП при проверка и санкции, както и предстоящи промени в режима по Наредба Н-18 – предложения и резултати от работата на експертните работни групи. Целеви групи на проявата са собственици на електронни магазини; фирми, приемащи плащания с банкова карта и в брой; компании, опериращи със специализиран софтуер за продажби, CRM, ERP и други системи.

Интерес за участие се заявява чрез попълване на регистрационна форма, в срок до 24.07.2019 г. на следния интернет адрес: https://dgkvcom.wixsite.com/ianmsp-naredba18/event-info/naredba-no-n-18-pravni-i-prakticheski-problemi-za-biznesa/form. Допълнителна информация можете да получите от Кристин Житарска, на телефон: 02/940 7986 и Наталия Нечева, на телефон: 02/940 7978.

 

Приложение: Програма
Страницата е редактирана последно на: 26.08.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube