Въпрос № 1-7 Може ли стартираща фирма, която е регистрирана като АД да кандидатства? – вх. № 94-00-229/16.07.2019 г.

Да, може стартираща фирма, която е регистрирана като АД да кандидатства, при положение, че отговаря на условията за допустимост.
Страницата е редактирана последно на: 22.07.2019Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: