Въпрос № 1-9 Моля да поясните: 1. Не се допуска финансиране по проекта на цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга – Какво означава за вас “готов пазарен продукт” и какво всъщност ще финансирате, ако не се стига до продукт/услуга? 2. Фондът не финансира проекти, зависещи от използването на местни вместо вносни стоки – означава ли, че трябва да се ползват само “вносни суровини”. Как в случая насърчаваме родната икономика? – вх. № 94-00-221/16.07.2019 г.

  1. Националният иновационен фонд финансира самия процес на разработване на иновацията.
  1. Не, не означава, че трябва да се използват само „вносни суровини“. Дейностите по проектното предложение не трябва да са обвързани с условието за използване на местни за сметка на вносни стоки.Страницата е редактирана последно на: 22.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube