Въпрос № 1-11 Допустимо ли е една и съща организация за научни изследвания да бъде партньор по повече от един проект, например един институт към БАН с различни свои секции да бъде партньор в повече от един проект? – вх. № 94-00-245/18.07.2019 г.

Да, допустимо е една и съща организация за научни изследвания да бъде партньор по повече от един проект, при спазване на  чл. 34 ал 1 от ПУСНИФ 2019.
Страницата е редактирана последно на: 22.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube