Въпрос № 3-11 Моля, за разяснение, кои разходи следва да се планират като „Спомагателни разходи до (25%)“ в бюджета. – вх. № 46-00-146/17.07.2019 г.

Разходите за спомагателен персонал се планират като обща сума по отделно в ИНИ и ЕР, чиято максимална стойност може да бъде до 25%, спрямо основните разходи за персонал. Спомагателният персонал включва помощен персонал, който ще извършва помощни дейности по проекта. Тук се планират разходи за труд на счетоводител, юрист и други, които подпомагат и са свързани с изпълнение на проекта. (ПУСНИФ 2019, Чл. 32, т. 5)
Страницата е редактирана последно на: 22.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube