Въпрос № 3-12 Допустими ли са разходи за амортизационни отчисления на налични активи при кандидата и/или партньора, които ще бъдат използвани за целите на проекта и какви документи ще търси Компетентния орган за доказване на цената на активите при отчитане на проекта, в случай, че те са закупени преди подаване на проекта? – вх. № 94-00-247/18.07.2019 г.

Съгласно чл. 33, т. 2.2.  от ПУСНИФ – 2019 г. – Разходи за инструменти и оборудване:

По проект, финансиран по схемата, трябва да се планират единствено нови, неупотребявани дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/, които могат да се купуват след сключване на договора за финансиране на проекта;
Страницата е редактирана последно на: 23.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube